Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie

informuje, że w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Drawnie

pełni dyżur

psycholog Pani Beata Gonera

godz. od 9:00 do 11:00 (wtorki)

19 luty 2019 r.

26 marzec 2019 r.

16 kwiecień 2019 r.

21 maj 2019 r.

25 czerwiec 2019 r.

23 lipiec 2019 r.

06 sierpień 2019 r.

10 wrzesień 2019 r.            

01 październik 2019 r.

29 październik 2019 r.

19 listopad 2019 r.     

Zapisy pod numerem telefonu 95-768-24-50 przyjmuje Pani Ciechanowicz Magdalena