Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie

informuje, że w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Drawnie

pełni dyżur

psycholog Pani Beata Gonera

godz. od 9:00 do 11:00 (wtorki)

14 styczeń 2020

04 luty 2020 r.

10 marzec 2020 r.

21 kwiecień 2020 r.

05 maj 2020 r.

02 czerwiec 2020 r.

21 lipiec 2020 r.

04 sierpień 2020 r.

01 wrzesień 2020r.            

29 wrzesień 2020 r.

27 październik 2020 r.

01 grudzień 2020 r.     

Zapisy pod numerem telefonu 95-768-24-50 przyjmuje Pani Ciechanowicz Magdalena