Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie podaje do wiadomości harmonogram posiedzeń Komisji w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy związane z wydaniem opinii dotyczącej zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą rozpatrywane wyłącznie w niżej podanych terminach.

Miesiąc Termin posiedzenia Komisji
Styczeń 24-01-2019
Luty 21-02-2019
Marzec 21-03-2019
Kwiecień 25-04-2019
Maj 23-05-2019 zmiana na 30-05-2019
Czerwiec 27-06-2019
Lipiec 25-07-2019
Sierpień 22-08-2019
Wrzesień 19-09-2019
Październik 17-10-2019
Listopad 14-11-2019 zmiana na 13-11-2019
Grudzień 12-12-2019

Uwaga: Terminy posiedzeń Komisji z przyczyn losowych mogą ulec zmianie.