Uzależnienie najprościej przyrównać do nawyku/przyzwyczajenia. Gdy robimy coś często i systematycznie, to przyzwyczajamy się do tego. Jeżeli każdego dnia wstajemy rano do pracy, ale wcześniej zawsze idziemy do sklepu po świeże bułki, to staje się to pewnym nawykiem, a więc czymś w rodzaju uzależnienia. Podobnie jest z różnymi używkami, np. papierosami, alkoholem czy narkotykami. Te substancje są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, budżetu, funkcjonowania w życiu codziennym, a nawet są bezpośrednim zagrożeniem dla życia! Czynności takich jak wieczorny prysznic, czy mycie zębów, można się łatwo oduczyć. Jednak gdy mózg i cały organizm są uzależnione od pewnej substancji, to nie wystarczy silna wola, aby się z niego wyleczyć.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest poważną, przewlekłą chorobą. Niektórzy ludzie nie mają skłonności do popadania w uzależnienia, ale duża część osób tę skłonność posiada. Jest to spowodowane czynnikami biopsychospołecznymi. To znaczy predyspozycjami fizjologicznymi organizmu, skłonnościami psychologicznymi, a także społecznym uczeniem się danego zachowania. W największej części jest to jednak siła wypracowanego nawyku. Bowiem nie każdy, kto ma uzależnionego rodzica, sam musi być uzależniony. Jeżeli na pewnym etapie życia osoba zacznie regularnie sięgać po pewną substancję, jego mózg i organizm łatwo się do niej przyzwyczają, a po pewnym czasie nie będą mogły bez niej funkcjonować. Mózg i ciało będą się domagały ze wszystkich stron, aby ją dostarczyć. W tym momencie, gdy uzależnienie będzie już rozwinięte, pomóc mogą tylko specjaliści od terapii uzależnień. 

Uzależnienie jest więc, przyzwyczajeniem się mózgu i organizmu do pewnej substancji bez której trudno jest funkcjonować. Nie jest to jednak substancja niezbędna do życia, ale w mózgu i ciele jest zakodowane, że jej potrzebuje i na jej brak reaguje w specyficzny sposób np. rozdrażnieniem, zaburzeniami snu, złością, ssaniem w żołądku, uczuciem „braku czegoś”, ogólnym złym samopoczuciem.

Uzależnienie to choroba, która w miarę upływu czasu coraz bardziej się rozwija, przybiera na sile. Powoduje coraz poważniejsze szkody. Nie zatrzymana może prowadzić do śmierci. Jednak osoba uzależniona nie pozostaje bez wyjścia. W każdym momencie może zacząć działać, podjąć decyzję o leczeniu. Warto zadbać o swoje zdrowie i zgłosić się po pomoc, gdy samemu nie jest się w stanie kontrolować przyjmowania danej substancji.

Ośrodek Terapii Uzależnień ZMIANA

w Choszcznie