Terminy wypłat świadczeń i zasiłków w miesiącu lipcu 2020 r.

10 lipca 2020 r. - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego

09 lipca 2020 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                             osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
10 lipca 2020 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery M do Ż

16 lipca 2020 r. - osoby pobierające zasiłek stały

16 lipca 2020 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
17 lipca 2020 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym sie od litery M do Ż

29 lipca 2020 r. - wypłata zasiłków okresowych i celowych