Terminy wypłat świadczeń i zasiłków w miesiącu marcu 2020 r.

10 marzec 2020 r. - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego

10 marzec 2020 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                             osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
11 marzec 2020 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery M do Ż

16 marzec 2020 r. - osoby pobierające zasiłek stały

19 marzec 2020 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
20 marzec 2020 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym sie od litery M do Ż

25 marzec 2020 r. - wypłata zasiłków okresowych i celowych