Informacja o wynikach naboru
na stanowisko wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego „Koniczynka” działającej na terenie Gminy Drawno.
 

Informujemy, że nabór na stanowisko wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w Drawnie nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                             Kierownik

                                                                                           Grzegorz Zieliński