Drawno, dnia 31.12.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWNIE

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWNIE, informuje, że zakończono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy który będzie: świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Drawno, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku, dla około 1 do 6 osób ( w zależności od potrzeb Ośrodka) w wymiarze ok. 50-60 godzin miesięcznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

W terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 1500 złożono jedną ofertę:

SIRIA Spółdzielnia Socjalna   73-220 Drawno ulica ul. Kolejowa 1

Oferta spełniała warunki ujęte w zapytaniu. W związku z tym Spółdzielnia Socjalna SIRIA została wyłoniona jako wykonawca usługi.

 

Kierownik M-GOPS Drawno

Grzegorz Zieliński